Meaning Of Names

Nie udało mi się wybrać bazy danych: Access denied for user 'olicom_imiona'@'localhost' to database 'olicom_imiona'